ایجاد و مدیریت پروفایل شخصی در لینکدین - قسمت دوم

مدیریت پروفایل شخصی در لینکدین - قسمت 2

آشنایی با بخش About: در این بخش می‌توانید افراد را جذب کرده و کسب درآمد کنید.

1. 40 کلمه مناسب‌ترین تعداد کلمات در این بخش است.

2. جزئیات باید به زبان اول شخص مفرد نوشته شود.

Linkedin URL: آدرس لینکدین خود را جهت جستجوهای ساده‌تر و یا ارجاع در پست‌ها و همچنین چاپ بر روی کارت ویزیت به‌صورت شخصی‌شده تبدیل کنید.

Other Language: تعریف پروفایل به زبان‌های دیگر امکان جستجو در سئو را افزایش می‌دهد.

Experience و Education

تا 10 مورد آخر در سوابق خود را بنویسید. در تجارب کاری سعی کنید اطلاعات شامل تاریخ شروع و پایان، سمت سازمانی و همچنین جزئیات کاری انجام شده باشد. سوابق کاری خود را با Rich Media تکمیل کنید. همه نوع محتوای بصری شامل ویدئو، عکس‌، پرزنتیشن و آدرس وب‌سایت‌ که بتواند نمونه کار عملی شما باشد.

در سوابق تحصیلی علاوه بر درج مدارک رسمی، تمامی دوره‌های مجازی یا دوره‌های کوتاه مدت خود را ذکر کنید.

Skills: در این بخش باید ترکیبی از 5 Experiesnce و Education را وارد کنید.