ایجاد و مدیریت پروفایل شخصی در لینکدین - قسمت دوم

About

در این بخش می‌توانید افراد را جذب کرده و کسب درآمد کنید.

1. 40 کلمه مناسب‌ترین تعداد کلمات در این بخش است.

2. جزئیات باید به زبان اول شخص مفرد نوشته شود.

Linkedin URL

آدرس لینکدین خود را جهت جستجوهای ساده‌تر و یا ارجاع در پست‌ها و همچنین چاپ بر روی کارت ویزیت به‌صورت شخصی‌شده تبدیل کنید.

Other Language

تعریف پروفایل به زبان‌های دیگر امکان جستجو در سئو را افزایش می‌دهد.

Experience و Education

تا 10 مورد آخر در سوابق خود را بنویسید. در تجارب کاری سعی کنید اطلاعات شامل تاریخ شروع و پایان، سمت سازمانی و همچنین جزئیات کاری انجام شده باشد. سوابق کاری خود را با Rich Media تکمیل کنید. همه نوع محتوای بصری شامل ویدئو، عکس‌، پرزنتیشن و آدرس وب‌سایت‌ که بتواند نمونه کار عملی شما باشد.

در سوابق تحصیلی علاوه بر درج مدارک رسمی، تمامی دوره‌های مجازی یا دوره‌های کوتاه مدت خود را ذکر کنید.

Skills

در این بخش باید ترکیبی از 5 Experiesnce وEducation را وارد کنید.