خلاصه موضوعات ویدئو

برخی از نکات در رابطه با پاراگراف آخر عبارت است از: 1. در پاراگراف آخر مفاهیم جدید مطرح نکنید. 2. نتیجه‌گیری و برآیند محتوا را ارائه کنید. 3. کپی‌رایت این پاراگراف بسیار مهم است. 4. راهکاری برای مشکل یا حسن ختامی بر موضوع بیان کنید. 5. دعوت به اقدام کنید. موضوع پاراگراف آخر به صورت کامل در ویدئو شرح داده شده است.

برخی از نکات در رابطه با پاراگراف اول عبارت است از: 1. مهم‌ترین بخش مقاله سئو شده قبل از تیتر پاراگراف اول است. 2. پاراگراف اول باید فقط برای مخاطب نوشته شود. 3. 80 درصد افراد فقط به خواندن پاراگراف اول اکتفا می‌کنند. 4. ایجاد کنجکاوی کنید. 5. از اصل غافلگیری استفاده کنید. 6. همدلی و همدردی ایجاد کنید. 7. از پرسش از مخاطب استفاده کنید. 8. نقل قول یا آمار جالب بیان کنید. 9. صریح و مستقیم به هدف اشاره کنید. 10. حداکثر از 200 عبارت استفاده کنید. 11. از کلمه کلیدی به صورت بولد در پاراگراف اول استفاده کنید. موضوع پاراگراف اول به صورت کامل در ویدئو شرح داده شده است.