با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای دوره را مشاهده کنید.

خلاصه موضوعات ویدئو

برای تعیین ساختار عناوین یک مقاله از راه‌های زیر می‌توانید استفاده کنید:
1. مصاحبه با کارفرما 2. مشاهده مقالات مرتبط در گوگل 3. توجه به جستجوهای مرتبط مخاطبان در گوگل، موضوع ساختار عناوین در مقالات به صورت کامل در ویدیو شرح داده شده است.