با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای دوره را مشاهده کنید.

خلاصه موضوعات ویدئو

اصل ساده نویسی (Keep It Simple Stupid) KISS به معنای ساده بیان کنید است. صداقت در نوشتار، قصه‌گویی، معنا، تشبیه، اعتماد سازی و مواردی دیگر از اصول ساده نویسی در محتوا است که به صورت کامل در ویدیو شرح داده شده است.