با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای دوره را مشاهده کنید.

خلاصه موضوعات ویدئو

برخی از استانداردهای مقاله عبارت است از: 1. حداقل تعداد کلمات برای یک مقاله 600 کلمه است. 2. حداکثر تعداد کلمات برای یک مقاله 4000 کلمه است. 3. چگالی کلمه کلیدی باید بین 1.5 تا 2 درصد باشد.