با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای دوره را مشاهده کنید.

خلاصه موضوعات ویدئو

مرحله پیداکردن و مشخص کردن کلمه کلیدی شامل دو قسمت است. قسمت اول صحبت با کارفرما برای پیدا کردن مفهومی که مخاطبان جستجو می‌کنند. قسمت دوم استفاده از ابزارهای تحقیق کلمه کلیدی برای پیداکردن دیکته دقیق کلمه کلیدی

برخی از ابزارهای جستجو کلمه کلیدی عبارت است از: 1. Google Suggestion 2. Related Items 3. Google Trends 4. Keywordtool.io 5. Kparser.com 6. Keywordsheeter.com 7. Kwfinder.com