خلاصه موضوعات ویدئو

Trigger، Tag و Variable سه مفهوم اصلی و مهم در تگ منیجر(Tag Manager) هستند. اگر معنی و مفهوم هر یک از این ها را به خوبی درک کنید، کارتان ساده‌تر و راحت‌تر خواهد شد.
Tag : می خواهید گوگل تگ منیجر برای شما چه کاری را انجام دهد؟
Trigger : چه زمانی باید این کار را انجام دهد؟
Variable : دقیقا چه چیزی، چه زمانی و چطور باید انجام شود؟
پیشنهاد می کنیم برای اینکه درک بهتری از تعاریف بالا پیدا کنید، ویدئو این جلسه را که مثال های کاربردی و خوبی در این باره دارد را از دست ندهید.