با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای دوره را مشاهده کنید.

خلاصه موضوعات ویدئو

در این ویدئو درباره تمام نکات مهم یک کانال تلگرامی از جمله نام، تصویر، توضیحات، آیدی و امضای کانال توضیح داده شده است.