خلاصه موضوعات ویدئو

گام‌های برندسازی در 3 گام، کجا قرارداریم؟ جایگاه‌یابی و در نهایت طراحی هویت برند خلاصه می‌شود.
برای تعریف هر پروژه از جمله برندسازی اولین کار این است که بدانیم در کجا قرار داریم؟ دومین کار این است که بدانیم به کجا می‌خواهیم برویم؟ سومین کار این است که بدانیم برای هدفی که داریم از چه استراتژی می‌خواهیم استفاده کنیم؟ و در نهایت اینکه بدانیم استراتژی را با چه ابزاری می‌خواهیم اجرا کنیم.

اولین مرحله در گام کجا قرار داریم؟ مشخص کردن چارچوب جامع رقابتی CFR (Competitive Frame of Reference) است. یعنی می‌خواهیم با چه برندهایی رقابت کنیم؟ موضوع چارچوب جامع رقابتی به صورت کامل در ویدیو شرح داده شده است.
دومین مرحله انجام تحقیقات کیفی برای رسیدن به نقشه ادراکی است. نقشه ادراکی جایگاه ما و رقبا را در یک نمودار نمایش می‌دهد. برای مشخص کردن جایگاه خود و رقبا باید از نموداری که از تلاقی دو خط افقی (کیفیت برند) و خط عمودی (قیمت برند) بدست می‌آید استفاده کنیم. این نمودار چهار منطقه را مشخص می‌کند. منطقه یک نشان دهنده کیفیت بالا و قیمت بالا، منطقه دو نشان دهنده کیفیت پایین و قیمت بالا، منطقه سه نشان دهنده قیمت پایین و کیفیت پایین و منطقه چهار نشان دهنده کیفیت بالا و قیمت پایین است. در این نمودار باید براساس تحقیقات کیفی جایگاه خود و رقبا را مشخص کنیم.

بعد از مشخص کردن جایگاه و وضعیت فعلی برند باید مشخص کنیم که می‌خواهیم به چه جایگاهی برویم؟
جایگاه یابی دو هدف رقابتی را دنبال می‌کند. 1. خنثی کردن تمایز رقبا 2. ایجاد تمایز نسبت به رقبا
برای جایگاه یابی باید براساس چارچوب رقابتی که در گام اول تهیه کردیم وجوه و نقاط اشتراک Point of Parity خود را نسبت به رقبا به دست بیاوریم سپس نقاط تمایز Point of Difference خود با رقبا را مشخص کنیم تا در نهایت با توجه به آن‌ها بتوانیم برای برند مزیت رقابتی تعریف کنیم. موضوع جایگاه یابی به صورت کامل در ویدیو شرح داده شده است.

1. شفاف سازی ماهیت برند 2. مشخص کردن اهدافی که برند کمک می‌کند مشتری به آن‌ها دست یابد. 3. مشخص کردن روش‌ منحصر به فرد و متمایز برند برای برطرف کردن نیازها و خواسته‌های مشتریان

ارزش رقابتی قوی باید مشخص کند که 1. چه چیزی انجام می‌دهید؟ 2. چگونه انجامش می‌دهید؟ 3. برای چه کسانی انجامش می‌دهید؟ 4. به چه شیوه‌ی متفاوتی انجام می‌دهید؟

1. برای مصرف کننده معتبر باشد. 2. قابل ارائه توسط برند باشد.

هویت برند جایگاه ایده آلی است که ما می‌خواهیم در ذهن مخاطب ایجاد کنیم. هویت برند وجه ملموس برند است. هویت برند دارای عناصر مختلفی است که وظیفه‌ی آن‎ها افزایش آگاهی از برند و ایجاد تصویر مناسب از برند در ذهن مشتری است.
طراحی هویت برند فرایندی است که در آن یک ایده یا یک استراتژی به احساس و تصویر تبدیل می‌شود و مجرای این تبدیل المان‌هایی مانند لوگو، تصویر و مواردی مانند آن است. نکته‌ای که در طراحی هویت برند باید در نظر داشت یکپارچگی المان‌های مختلف با یکدیگر است. یعنی تمام المان‌ها یک احساس و تصویر را به ذهن مخاطب القا کنند.

1. هویت استراتژیک 2. هویت مفهومی.

هویت استراتزیک برند دارای چهار قسمت است که عبارتند از: 1. استراتژی برند 2. معماری برند 3. مدیریت پرتفوی برند 4. پایش برند

هویت مفهومی برند دارای سه قسمت است که عبارتند از : 1. هویت بصری 2. هویت حسی 3. هویت کلامی

المان‌های هویت بصری برند عبارت است از: لوگو، رنگ، شعار، نام، دامنه، لحن و صدا لباس پرسنل، وب سایت برند و مواردی مانند آن