بازایابی محتوایی و تولید محتوا دو مقوله متفاوت است. همه انسان‌ها از بدو تولد با اولین گریه خود شروع به تولید محتوا کردند و مادامی که زندگی می‌کنند ناگزیر از تولید محتوا در فرمت‌های مختلف هستند. اما مبحث بازاریابی محتوایی با مفاهیم بازاریابی گره خورده است و برای فهم آن باید ابتدا با تعریف بازاریابی آشنا شوید.

تعاریف مهم در حوزه بازاریابی

تعریف فیلیپ کاتلر از بازاریابی

کاتلر پدر علم بازاریابی است و مطمئنا تعریفی که او از علمم بازاریابی ارائه دهد تعریفی قابل وثوق است. طبق این تعریف بازاریابی، دانش و هنر کشف، خلق و ارائه ارزش به مخاطب با هدف تامین نیازهای یک بازار، هم‌زمان با کسب سود است.

تعریف انجمن بازاریابی آمریکا از بازاریابی

بازاریابی فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مربوط به شکل گیری، قیمت‌گذاری، ترویج و توزیع ایده‌ها، کالاها و خدمات است.

تعریف دکتر روستا از بازاریابی

این تعریف بسیار کاربردی و عملی است و شامل سه رکن است: 1. بازارشناسی به معنای شناخت مشتریان و نیازهای آن‌ها

2. بازارسازی به معنای خلق و به دست آوردن سهم بازار

3. بازارداری به معنای حفظ سهم بازار و انجام کارهایی که منجر به تکرار خرید مشتریان شود.

بازاریابی محتوایی چیست؟

حال که با تعریف بازاریابی آشنا شدید می‌توانیم به بازاریابی محتوایی بپردازیم.

بازاریابی محتوایی شیوه‌ای از بازاریابی است که از طریق محتوا انجام می‌شود و این محتوا شکلی از اطلاعات ساختارمند است که مخاطبی را هدف قرار می‌دهد.

1. تعریف جو پولیتسی از بازاریابی محتوایی

بازاریابی محتوایی فرآیندی در کسب و کار است که به تولید محتوای گیرا، مجاب‌کننده و توزیع آن برای جلب توجه و جذب یک گروه مشخص از مخاطبان هدف و درگیرکردن آن‌ها است. هدف بازاریابی محتوایی کسب سود است که لزوما منفعت مالی نیست.

2. تعریف دیمین رایان از بازاریابی محتوایی

بازاریابی محتوایی رفع نیاز مخاطبان و ارضاء سریع و لحظه‌ای نیاز آنان به اطلاعاتی است برای آن‌ها ارزش می‌آفریند.

پرسش و پاسخ شرکت‌کنندگان دوره


تفاوت بازاریابی محتوا با بازاریابی محتوایی چیست؟

به این سوال پاسخ داده شده است ولی برای مشاهده پاسخ این پرسش،باید عضو دوره باشید و بسته شامل این جلسه را تهیه کرده باشید. پاسخ‌ها به صورت فایل صوتی، ویدئویی یا متنی هستند و اهمیت پرسش و پاسخ‌ها در بسیاری از موارد حتی از ویدئوهای آموزشی دوره هم بیشتر است! در واقع، مهمترین ویژگی دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال، همین پرسش و پاسخ‌ها است که با عضویت و تهیه بسته‌ها می‌توانید از آنها استفاده کنید.
12299

خلاصه موضوعات ویدئو

محتوا شکلی از اطلاعات ساختارمند است که انسان را مخاطب قرار می‌دهد.

بازاریابی محتوایی شیوه‌ای از بازاریابی است که از طریق محتوا انجام می‌شود.

بازاریابی، دانش و هنر کشف، خلق و ارائه ارزش با هدف تامین نیازهای یک بازار، هدف هم‌زمان با کسب سود است.

بازاریابی فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مربوط به شکل گیری، قیمت‌گذاری، ترویج و توزیع ایده‌ها، کالاها و خدمات است.

بازاریابی شامل سه رکن است: 1. بازارشناسی به معنای شناخت مشتریان و نیازهای آن‌ها 2. بازارسازی به معنای خلق و به دست آوردن سهم بازار 3. بازارداری به معنای حفظ سهم بازار

محتوا اطلاعات ساختارمند است که انسان را مخاطب قرار می‌دهد.

بازاریابی محتوایی فرآیندی در کسب و کار است که به تولید محتوای گیرا، مجاب کننده و توزیع آن برای جلب توجه و جذب یک گروه مشخص هدف از مخاطبان و درگیرکردن آن‌ها با هدف برانگیختن اقدام‌های سودآور در مشتریان می‌پردازد.

بازاریابی محتوایی با ارضاء سریع و لحظه‌ای نیاز به اطلاعات در مشتریان بالقوه، برای آن‌ها ارزش می‌آفریند. بازاریابی محتوایی، مشتریان بالقوه را بدون فشار برای خرید، جذب و درگیر می‌کند.