یکی از مباحث جدید است که برای حل یک مسئله قدیمی مطرح شده است. ژئومارکتینگ به معنای اضافه کردن مکان به مجموعه فیچرهای مارکتینگ است. ژئو مارکتینگ ابزاری است که از اطلاعات جغرافیایی یا مبتنی بر مکان برای کمک به شرکت‌ها در کنار هم قرار دادن استراتژی‌ها و کمپین‌های بازاریابی استفاده می‌کند. استفاده از این روش به بازاریابان کمک می‌کند داده‌ها را بر اساس منطقه یا مکان فیزیکی خاص (مثلاً یک فروشگاه) تجزیه و تحلیل کنند.

ژئومارکتینگ برای ارائه پاسخ به چه سوالاتی است؟

1. مشتریان کجا هستند؟ چگونه پراکنده شده‌اند؟

2. کدام مناطق پتانسیل کار بالاتری دارند؟

3. شناسایی بازارهای جدید و ایجاد یا تقسیم‌بندی مناطق توزیع

4. سازمان لجستیک، مانند زنجیره‌ی تحویل و مناطق توزیع

5. برنامه‌ریزی موقعیت مکانی برای فروشگاه‌های جدید، تبلیغات بیلبورد، دستگاه‌های خودپرداز و مواردی مانند آن

در ژئومارکتینگ چه مدل اطلاعاتی ترکیب می‌شود؟

Data Description : اطلاعاتی که از کمپین‌ها، محصولات و مشتریان جمع‌آوری شده است.

Spatial Data: اطلاعات مکانی

این داده‌ها به ما کمک می‌کند مارکتینگ مکان محور داشته باشیم.

مراحل ژئومارکتینگ

1. تحلیل تاریخچه رفتار مصرف کننده (دیتاهای توصیفی)

2. دریافت لوکیشن فعلی مشتریان

3. تحلیل پیش بینانه برای پیش‌بینی رفتار آینده مصرف‌کننده

4. پروموشن براساس پیش‌بینی/ تحلیل براساس پیش‌بینی

با گذشت زمان، سیستم‌های ژئومارکتینگ باید بروز شوند تا تغییرات در داده‌های مشتری را منعکس کنند.

خلاصه موضوعات ویدئو

ژئومارکتینگ به معنای اضافه کردن مکان به مجموعه فیچرهای مارکتینگ است. موضوع ژئومارکتینگ به صورت کامل در ویدیو توضیح داده شده است.

1. مشتریان کجا هستند؟ چگونه پراکنده شده‌اند؟ 2. کدام مناطق پتانسیل کار بالاتری دارند؟ 3. شناسایی بازارهای جدید و ایجاد یا تقسیم‌بندی مناطق توزیع 4. سازمان لجستیک، مانند زنجیره‌ی تحویل و مناطق توزیع 5. برنامه‌ریزی موقعیت مکانی برای فروشگاه‌های جدید، تبلیغات بیلبورد، دستگاه‌های خودپرداز و مواردی مانند آن

1. Data Description 2. Spatial Data

1. تحلیل تاریخچه رفتار مصرف کننده (دیتاهای توصیفی) 2. دریافت لوکیشن فعلی مشتریان 3. تحلیل پیشبینانه برای پیش‌بینی رفتار آینده مصرف‌کننده 4. پروموشن براساس پیش‌بینی / تحلیل براساس پیش‌بینی