یکی از کاربردهای بازاریابی داده محور پیش‌بینی ریزش مشتری است. بازاریابی داده محور قادر است بر اساس اطلاعاتی که در اختیار او قرار می‌گیرد، ریزش مشتری را با احتمال خطای معقولی پیش‌بینی کند. هزینه حفظ مشتریان موجود بسیار کمتر از جذب مشتریان جدید است. بنابراین یادگیری ماشین می‌تواند ارزش بالایی برای کسب و کار خلق کند.

جلوگیری از ریزش مشتری

بهترین راه برای جلوگیری از دست دادن مشتری این است که پیش بینی کنید آیا آنها تمایل به ترک شما دارند یا خیر. تکنیک‌های تحلیل و پیش‌بینی در یادگیری ماشین می‌تواند به جلوگیری یا به حداقل رساندن ریزش مشتری کمک کند. در گام اول دلیل ریزش مشتری مدنظر نیست و هدف ما تنها پیش بینی احتمال ریزش مشتری است. ریزش می‌تواند دلایل مختلفی مانند جذب مشتریان به رقبا، خدمات ضعیف به مشتریان باشد. طبیعتا دقیق‌ترین مدل ها هم خطا خواهند داشت اما باید مدلی تهیه شود که دقت بالایی داشته باشد.

در گام بعد بر اساس داده خروجی مدل باید دلیل ریزش مشتریان مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای جلوگیری از آن طراحی شود. یادگیری ماشین در این بخش نیز می‌تواند با کشف الگوی مشتریانی که ریزش داشته‌اند الگوی رفتاری آنها را استخراج کرده و به شما کمک کند.

 

خلاصه موضوعات ویدئو

یکی از مزایای استفاده از بازاریابی داده محور پیش‌بینی ریزش مشتری است. بازاریابی داده محور قادر است براساس اطلاعاتی که در اختیار او قرار می‌گیرد، ریزش مشتری را با یک احتمال خطای معقول پیش‌بینی کند. موضوع پیش‌بینی ریزش مشتری به صورت کامل در ویدیو توضیح داده شده است.