وب‌کاوی به معنای بکارگیری تکنیک‌های داده‌کاوی برای کشف الگوها از فضای وب است. وب‌کاوی استخراج داده‌های ساختار یافته از فضای وب را ممکن می‌کند و فرآیند استفاده از تکنیک‌ها و الگوریتم‌های داده کاوی برای استخراج مستقیم اطلاعات از وب با استخراج آن از محتوای وب لینک‌ها است.

دسته‌بندی‌های اصلی در وب‌کاوی

• کاوش محتوای وب Web Content Mining : دسته‌بندی اخبار و موضوعات و یا تحلیل کامنت‌ها از خدماتی است که در این حوزه ارائه می‌شود.

• کاوش ارتباط صفحات وب با یکدیگر Web Structure Mining : اطلاعات ساختاری مانند تحلیل پیوندها و هایپر لینک‌ها و کیفیت صفحاتِ در پیوند با یک صفحه را بررسی می‌کند.

• کاوش نوع مصرف کاربران از وب Web Usage Mining: الگوهای استفاده از وب را استخراج می‌کند و پارامترهایی مثل مدت زمانی که کاربر در سایت است و بانس ریت را نشان می‌دهد. یکی از معروف‌‌ترین سرویس آن گوگل آنالیتیکس است.

کاربردهای وب‌کاوی

1. تولید سرنخ فروش یا Lead

2. نظارت بر قیمت و مقایسه با رقبا

3. اطلاعات بورسی شرکت‌ها برای بازاریابی B2B

4. بررسی محتوای رقبا، تصاویر و موارد مشابه دیگر

5. تحقیقات بازار و آگاهی از روندهای بازار

6. تحلیل احساسات شبکه‌های اجتماعی

خلاصه موضوعات ویدئو

وب‌کاوی به معنای به کارگیری تکنیک‌های داده‌کاوی برای کشف الگوها از فضای وب است. وب‌کاوی استخراج داده‌های ساخت‌ یافته را از فضای وب ممکن می‌کند.

1. کاوش محتوای وب Web Content Mining 2. کاوش ارتباط صفحات وب با یکدیگر Web Structure Mining 3. کاوش نوع مصرف کاربران از وب Web Usage Mining، هر یک از این دسته‌بندی‌ها به صورت کامل در ویدیو شرح داده شده است.

1. تولید سرنخ فروش 2. نظارت بر قیمت و مقایسه با رقبا 3. اطلاعات بورسی شرکت‌ها برای بازاریابی B2B 4. بررسی محتوای رقبا، تصاویر و موارد مشابه دیگر 5. تحقیقات بازار و آگاهی از روندهای بازار 6. تحلیل احساسات شبکه‌های اجتماعی، هر یک از این موارد به صورت کامل در ویدیو توضیح داده شده است.