خلاصه موضوعات ویدئو

یکی از قابلیت‌های بازاریابی داده محور امکان تحلیل سبد خرید مشتری است. یکی از مهم‌ترین الگوریتم‌ها برای تجزیه و تحلیل سبد خرید مشتریان، الگوریتم Apriori است. الگوریتم دیگر برای تحلیل سبد خرید مشتری G-Growth است. موضوع تحلیل سبد خرید مشتری به صورت کامل در ویدیو توضیح داده شده است.

1. چیدمان فروشگاه براساس الگوها 2. تجزیه و تحلیل رفتار خرید مصرف‌کنندگان 3. طراحی کاتالوگ‌های فروش 4. شخصی‌سازی بهتر کمپین‌های ایمیلی 5. Cross-Selling، هر یک از این موارد به صورت کامل در ویدیو توضیح داده شده است.

پارامترهای مهم در تحلیل سبد خرید مشتریان عبارتند از: 1. Support 2. Confidence 3. Lift، هر یک از این موارد به صورت کامل در ویدیو شرح داده شده است.