ارزش طول عمر مشتری یا Customer Lifetime Value یا CLV

یک معیار کمی است که ارزش یک مشتری را در طول عمر آن مشتری مشخص می‌کند. ارزش طول عمر مشتری، ارزشی است که انتظار داریم از یک مشتری در طول ارتباطش با شرکت به دست آوریم.

ارزشی که مشتریان مختلف به کسب و کار شما می‌دهند یکسان نیست و شما باید بر اساس ارزشی که مشتریان به کسب و کار شما می‌دهند به آنها خدمات ارائه دهید و رفتار خود را بر اساس خوشه‌بندی مشتریان به آنها ارائه دهید. بدین ترتیب شما می‌توانید منابع محدود خود را روی مشتریانی سرمایه‌گذاری کنید که بیشترین بازده را داشته باشند. پس به سوالات زیر در کسب و کار پاسخ دهید:

• وفادارترین و سودآورترین مشتریان شما چه کسانی هستند؟

• چه مشتریانی در شرف ریزش هستند؟

• چه تعداد از مشتریان ریزش کرده‌اند؟

روش‌های دسته‌بندی مشتریان

برای دسته‌بندی مشتریان روش‌های مختلفی وجود دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از: RFM، (PCV) Previous Customer Value، (SOW) Share of Wallet، (CPA) Customer Profitability Analysis

روش دسته بندی مشتریان RFM

عبارت RFM مخفف عبارات Recency، Frequency و Monetary است.

• Recency به معنای تازگی خرید مشتری یا آخرین زمانی که مشتری خرید کرده است.

• Frequency به معنای تعداد دفعاتی که مشتری خرید کرده است.

• Monetary به معنای ارزش خرید مشتری است.

در این روش دسته‌بندی، مشتریان بر اساس این سه موضوع دسته‌بندی می‌شوند. گاهی LRFM هم مطرح می‌شود. L در این تعریف Length است که به مدت زمانی که مخاطب به جامعه مشتریان شما پیوسته اشاره دارد. هدف در این روش این است که به هر مشتری بر اساس سوابق خریدش یک امتیاز LRFM اختصاص دهیم و مشتریان را بر این اساس تقسیم‌بندی کنیم و مشتریانی که بیشترین و کمترین ارزش را برای کسب و کار دارند شناسایی کنیم.

ماتریس ارزش در RFM

ماتریس ارزش در روش RFM براساس دو معیار ارزش پولی و فرکانس خرید مشتری تشکیل می‌شود. در این ماتریس چهار دسته از مشتریان را خواهیم داشت:

1. بهترین مشتریان: مشتریانی که هم دارای ارزش پولی بالا و هم فرکانس خرید بالایی هستند.

2. مشتریان با حجم خرید بالا: مشتریانی که ارزش پولی بالایی دارند اما فرکانس خرید پایینی دارند.

3. مشتریان متناوب: مشتریانی که ارزش پولی پایینی دارد اما فرکانس خرید بالایی دارند.

4. مشتریان نامطمئن: مشتریانی که هم ارزش پولی پایین دارند و هم فرکانس خرید پایینی دارند.

ماتریس وفاداری در RFM

ماتریس وفاداری در روش RFM براساس دو معیار طول ارتباط و تازگی خرید مشتری تشکیل می‌شود. در این ماتریس چهار دسته از مشتریان را خواهیم داشت.

1. مشتریان وفادار: مشتریانی که هم دارای طول ارتباط بالا و هم تازگی خرید بالا هستند.

2. مشتریان بالقوه: مشتریانی که طول ارتباط بالایی دارند اما تازگی خرید پایینی دارند.

3. مشتریان جدید: مشتریانی که طول ارتباط پایینی دارند اما تازگی خرید بالایی دارند.

4. مشتریان نامطمئن: مشتریانی که هم طول ارتباط پایینی دارند و هم تازگی خرید پایینی دارند.

پرسش و پاسخ شرکت‌کنندگان دوره


لطفا در مورد چگونگی نرمال کردن جداول هم توضیحاتی بفرمایید چون به نظرم بسیار کاربردی باشه

به این سوال پاسخ داده شده است ولی برای مشاهده پاسخ این پرسش،باید عضو دوره باشید و بسته شامل این جلسه را تهیه کرده باشید. پاسخ‌ها به صورت فایل صوتی، ویدئویی یا متنی هستند و اهمیت پرسش و پاسخ‌ها در بسیاری از موارد حتی از ویدئوهای آموزشی دوره هم بیشتر است! در واقع، مهمترین ویژگی دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال، همین پرسش و پاسخ‌ها است که با عضویت و تهیه بسته‌ها می‌توانید از آنها استفاده کنید.
15830

خلاصه موضوعات ویدئو

ارزش طول عمر مشتری Customer Lifetime Value یک معیار کمی است که ارزش یک مشتری را در طول عمر آن مشتری مشخص می‌کند. ارزش طول عمر مشتری، ارزشی است که انتظار داریم از یک مشتری در طول ارتباطش با شرکت به دست آوریم. این موضوع به صورت کامل در ویدیو شرح داده شده است.

برای دسته بندی مشتریان روش‌های مختلفی وجود دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از: RFM، (PCV) Previous Customer Value، (SOW) Share of Wallet، (CPA) Customer Profitability Analysis

عبارت RFM مخفف عبارات Recency، Frequency و Monetary است. عبارت Recency به معنای تازگی خرید مشتری، عبارت Frequency به معنای تعداد دفعات خرید مشتری و عبارت Monetary به معنای ارزش خرید مشتری است. در این روش دسته بندی مشتریان بر اساس این سه موضوع دسته بندی می‌شوند. روش دسته بندی RFM به صورت کامل در ویدیو شرح داده شده است.

ماتریس ارزش در روش RFM براساس دو معیار ارزش پولی و فرکانس خرید مشتری تشکیل می‌شود. در این ماتریس چهار دسته از مشتریان را خواهیم داشت. 1. بهترین مشتریان، مشتریانی که هم دارای ارزش پولی بالا و هم فرکانس خرید بالایی هستند. 2. مشتریان با حجم خرید بالا، مشتریانی که ارزش پولی بالایی دارند اما فرکانس خرید پایینی دارند. 3. مشتریان متناوب، مشتریانی که ارزش پولی پایینی دارد اما فرکانس خرید بالایی دارند. 4. مشتریان نامطمئن، مشتریانی که هم ارزش پولی پایین دارند و هم فرکانس خرید پایینی دارند. ماتریس ارزش به صورت کامل در ویدیو شرح داده شده است.

ماتریس وفاداری در روش RFM براساس دو معیار طول ارتباط و تازگی خرید مشتری تشکیل می‌شود. در این ماتریس چهار دسته از مشتریان را خواهیم داشت. 1. مشتریان وفادار، مشتریانی که هم دارای طول ارتباط بالا و هم تازگی خرید بالا هستند. 2. مشتریان بالقوه، مشتریانی که طول ارتباط بالایی دارند اما تازگی خرید پایینی دارند. 3. مشتریان جدید، مشتریانی که طول ارتباط پایینی دارد اما تازگی خرید بالایی دارند. 4. مشتریان نامطمئن، مشتریانی که هم طول ارتباط پایینی دارند و هم تازگی خرید پایینی دارند. ماتریس وفاداری به صورت کامل در ویدیو شرح داده شده است.