قیمت گذاری همواره یکی از چالش‌های مهم پیش روی کسب و کارها بوده و هست. استراتژی‌های مختلفی برای این کار طراحی شده که موارد زیر از جمله آنهاست:

1. قیمت‌گذاری برای نفوذ در بازار

2. قیمت‌گذاری روانی بر مبنای رفتار مخاطب

3. قیمت گذاری بر مبنای هزینه تمام شده

4. قیمت گذاری پویا

5. قیمت ‌گذاری بر مبنای قیمت رقبا

انواع مفاهیم قیمت ‌گذاری هوشمند

روش‌های سنتی بهینه نیستند و با استفاده از علم داده می‌توان روند قیمت گذاری را بهینه کرد. در کسب و کارهای بزرگی مانند آمازون و دیجیکالا مجالی برای استفاده از راهکارهای قیمت گذاری سنتی نیست و ما ناگزیر به اتوماتیک کردن این روند هستیم. موارد زیر از اصطلاحات مهم در این حوزه هستند.

• قیمت‌گذاری پویا Dynamic Pricing: یک موتور هوشمند استفاده می‌کنیم که قیمت رقبا را آنالیز می‌کند و طبق آن قیمت گذاری انجام می‌شود.

• اتوماتیک سازی فرایند قیمت‌گذاری Price Automation

• بهینه‌سازی قیمت Price Optimization

فلسفه بهینه‌سازی قیمت

در بهینه‌سازی قیمت یا Price Optimization، از داده‌های ورودی مانند قیمت رقبا، فصل و مناسبت‌ها، متغیرهای اقتصاد کلان، هزینه‌های عملیاتی و اطلاعات انبار به خروجی‌هایی از جمله قیمت اولیه، ماکزیمم قیمت و قیمت تخفیف می‌رسیم.

در سال 2013 آمازون آمار جالبی منتشر کرد که 2.5 میلیون بار در طول یک روز قیمت محصولاتش تغییر کرده بود. این حجم از تغییرات تنها در صورت استفاده از یک مدل کارآمد مبتنی بر یادگیری ماشین ممکن است.

خلاصه موضوعات ویدئو

قیمت‌گذاری پویا Dynamic Pricing 2. اتومانیک سازی فرایند قیمت‌گذاری Price Automation 3. بهینه‌سازی قیمت Price Optimization

در بهینه‌سازی قیمت، از داده‌های ورودی مانند قیمت رقبا، فصل و مناسبت‌ها، متغییرهای اقتصاد کلان، هزینه‌های عملیاتی و اطلاعات انبار به خروجی‌هایی از جمله قیمت اولیه، ماکزیمم قیمت و قیمت تخفیف می‌رسیم. موضوع فلسفه بهینه‌سازی قیمت در ویدیو به صورت کامل شرح داده شده است.