خلاصه موضوعات ویدئو

بسیاری از افراد تصور می کنند بیزینس پلن(Business Plan)، همان بیزینس مدل(Business Model) است. اما این یک تفکر اشتباه است. در واقع بیزینس مدل منطق یک کسب و کار است. به عنوان مثال اینکه یک کسب و کار چگونه کسب درآمد می کند، بخشی از بیزینس مدل آن کسب و کار است. بیزینس پلن به نقشه راه یا روش اجرای یک بیزینس مدل گفته می شود.

بیزینس مدل(Business Model) باید در یک صفحه چگونگی خلق ارزش و پول یک کسب و کار را شرح دهد.

طبیعتا با توجه به تعاریفی که در بخش های قبل درباره مفهوم استارتاپ داشتیم، بوم کسب و کارهای عادی با بوم کسب و کار یک استارتاپ متفاوت است. در این ویدئو بخش های مختلف یک بوم کسب و کار به اصطلاح ناب برای یک استارتاپ شرح داده شده است.