خلاصه موضوعات ویدئو

این روزها از زبان افراد زیادی می شنویم که می گویند چند استارتاپ فعال دارند. اما در واقع بالغ بر 70% از آن ها، تعریف و ذهنیت درستی از یک استارتاپ واقعی ندارند. در این جلسه از دوره بازاریابی دیجیتال به معنا و مفهوم اصلی یک استارتاپ پرداخته شده است.

1—پایداری 2-تکرار پذیری 3-مقیاس پذیری
در این ویدئو درباره هر یک از این ویژگی ها با مثال های کاربردی توضیح داده شده است.