خلاصه موضوعات ویدئو

راش همان فیلم خام است. به عبارت دیگر فیلمی که هیچ تغییر و کم و زیادی در آن صورت نگرفته راش است.

در اولین مرحله ویرایش، قسمت‌های اضافه، خراب یا دارای مشکل فیلم خام حذف می‌شود؛ به این عمل راف کات گفته می‌شود.

در مرحله راف کات قسمت‌های خراب یا مشکل دار فیلم حذف می‌شود؛ به محل حذف قسمت‌های خراب کات گفته می‌شود.

اگر در محل کات برای اتصال قسمت قبل کات به قسمت بعد کات از یک المان و یا موشن استفاده شود به آن ترنزیشن گفته می‌شود.

در ابتدا یا انتهای فیلم معمولا عنوان فیلم، افراد تهیه کننده فیلم و موارد مشابه دیگر اعلام می‌شود که به آن تیتراژ گفته می‌شود.

مجموعه‌ای از تصاویر و یا قسمتی از فیلم که معمولا کمتر از 30 ثانیه است و برای جلوگیری از خستگی مخاطب در بین فیلم نمایش داده می‌شود، وله است.

به عبارات و متن‌هایی که در قسمت‌های مختلف روی فیلم نوشته می‌شود عنوان گفته می‌شود.

به قسمتی از ابزار تدوین که خروجی ویرایش‌ها در آن نمایش داده می‌شود مانیتور گفته می‌شود.

به حذف بخشی از کادر نمایش فیلم کراپ گفته می‌شود.

به صدای گوینده فیلم که بر روی قسمتی از فیلم قرار می‌گیرد نریشن گفته می‌شود.

فید این Fade In و فید اوت Fade Out دو ترنزیشن پرکاربرد است. فید این Fade In به حرکت از تصویر سیاه به سمت فیلم گفته می‌شود که در ابتدای فیلم استفاده می‌شود و فید اوت Fade Out به حرکت از فیلم به سمت تصویر سیاه گفته می‌شود که در پایان فیلم استفاده می‌شود.

دیزالو یک ترنزیشن است که در کات استفاده می‌شود. با استفاده از دیزالو تصویر قبل از کات و تصویر بعد از کات به آرامی در هم محو می‌شوند و پرشی در تصویر ایجاد نمی‌شود.

به فضا و پنلی که در ابزار تدوین در اختیار داریم و همه‌ی ویرایش‌ها را در آن انجام می‌دهیم تایم لاین گفته می‌شود.

هر فیلم مجموعه‌ای از تصاویر است که در کنار هم قرار گرفته‌اند و با سرعت بسیار زیاد نمایش داده می‌شوند. به دلیل سرعت بالای تصاویر چشم انسان آن‌ها را به صورت ویدئو یا موشن مشاهده می‌کند. به هر یک از این تصاویر که در کنار هم ویدیو را ایجاد می‌کنند فریم گفته می‌شود و به تعداد تصاویری که در یک ثانیه نمایش داده می‌شود فریم ریت می‌گویند. هر چه تعداد تصاویر بیشتر باشد فیلم روان‌تر است و جزئیات بیشتری را به نمایش می‌گذارد. فریم ریت‌های متداول 24 و 30 است و بیشتر فیلم‌های سینمایی با فریم ریت 24 تولید می‌شوند.

تایم کد کدی برای در نظر گرفتن زمان است. تایم کد دارای چهار بخش است. بخش اول فریم، بخش دوم ثانیه، بخش سوم دقیقه و بخش چهارم ساعت را نمایش می‌دهد.