با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای دوره را مشاهده کنید.

خلاصه موضوعات ویدئو

پاسخگویی به مخاطبان یک شبکه اجتماعی بهتر است به صورت In House و توسط یکی از افراد اصلی کسب و کار که با برند و لحن برند آشنایی خوبی دارد، انجام شود.

در این ویدئو 15 مرحله طراحی 0 تا 100 یک کمپین به صورت کامل و با ذکر مثال توضیح داده شده است.