با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای دوره را مشاهده کنید.


پرسش و پاسخ شرکت‌کنندگان دوره

در تعدادی از سایتها فقط یک یا دو مورد از daily visitor و page per session و average session duration و bounce rete را نشان می دهد . 1 - آیا محاسبات این سایت ها را هم در نظر بگیریم؟ 2- ملاک اصلی از این پارامتر کدام است؟ 3 - اگر دو یا سه مورد از این پارامتر ها نباشد تحلیل ما را غیر واقعی نمی کند؟

به این سوال پاسخ داده شده است ولی برای مشاهده پاسخ این پرسش،باید عضو دوره باشید و بسته شامل این جلسه را تهیه کرده باشید. پاسخ‌ها به صورت فایل صوتی، ویدئویی یا متنی هستند و اهمیت پرسش و پاسخ‌ها در بسیاری از موارد حتی از ویدئوهای آموزشی دوره هم بیشتر است! در واقع، مهمترین ویژگی دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال، همین پرسش و پاسخ‌ها است که با عضویت و تهیه بسته‌ها می‌توانید از آنها استفاده کنید.

از بین 6 سایتی که در آن رقبا را تحلیل می کنم چند سایت avg.visit duration را n/a نشان می دهد 1 - منظور از n/a چیست? 2 - محاسبه اینها را چطور باید انجام دهیم؟ آیا سایت هایی که n/a نشان می دهد را در تعداد میانگین سایت ها محاسبه کنیم یا نکنیم. یا فقط میانگین سایت هایی اعداد را مشخص کرده اند در نظر بگیریم؟

به این سوال پاسخ داده شده است ولی برای مشاهده پاسخ این پرسش،باید عضو دوره باشید و بسته شامل این جلسه را تهیه کرده باشید. پاسخ‌ها به صورت فایل صوتی، ویدئویی یا متنی هستند و اهمیت پرسش و پاسخ‌ها در بسیاری از موارد حتی از ویدئوهای آموزشی دوره هم بیشتر است! در واقع، مهمترین ویژگی دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال، همین پرسش و پاسخ‌ها است که با عضویت و تهیه بسته‌ها می‌توانید از آنها استفاده کنید.

خلاصه موضوعات ویدئو

حملات دی‌داس DDOS حملاتی با درخواست بالا از خدمات یک سایت است که سبب می‌شود سایت با مشکل مواجه شده و از دسترس خارج شود. شرایط مواجهه با این ربات در ویدئو کامل توضیح داده شده است.

گوگل آنالیتیکس Google Analytics ابزاری برای دستیابی به داده‌های یک سایت از جمله تعداد ورود افراد، مقدار زمان صرف شده هر یک از اعضا، تعداد کلیک برروی هر لینک و مانند آن است که در این ویدئو کامل شرح داده شده است.