به دلیل اختلالات زیرساخت اینترنت، ویدئوهای کاویمو در برخی اینترنت‌ها دیده نمی‌شود. به زودی این مشکل حل خواهد شد.

خلاصه موضوعات ویدئو

مشاوره با افراد خبره، بررسی و تحلیل رفتار مخاطبان، استفاده از ابزارهای مناسب مانند هاتجار Hotjar و موس فلو Mouseflow