با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای دوره را مشاهده کنید.


خلاصه موضوعات ویدئو

مشاوره با افراد خبره، بررسی و تحلیل رفتار مخاطبان، استفاده از ابزارهای مناسب مانند هاتجار Hotjar و موس فلو Mouseflow