با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای دوره را مشاهده کنید.


خلاصه موضوعات ویدئو

در بخش Audience از گوگل آنالیتیکس می‌توان با پارامترهای مختلف تاریخ، ابزارهای مورد استفاده کاربران و مانند آن وضعیت سایت را تحلیل کرد. نحوه تحلیل سایت با این متریک‌ها در ویدئو توضیح داده شده است.

میزان Bounce Rate در سایت‌های گوناگون دلایل مختلفی دارد. میزان متعادل آن و نحوه بررسی این سنجه در این ویدئو توضیح داده شده است.

تحلیل Number Per Session در سایت‌های مختلف با توجه به حوزه قعالیت آنها و موارد گوناگون بستگی دارد. مقدار متعادل این عدد 1.3 است که با توجه به موارد مختلف از جمله آنالیز سایت در در دوره‌های زمانی متفاوت، این عدد تغییر خواهد کرد.

تحلیل Age در گوگل آنالیتیکس در این ویدئو به‌صورت کامل توضیح داده شده است.