با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای دوره را مشاهده کنید.


خلاصه موضوعات ویدئو

اصولا برای Email Marketing زمان مناسب وجود ندارد بلکه با A/B Tetsting و بررسی رفتار مصرف کننده زمان مناسب برای ارسال ایمیل در آن حوزه را می‌توان تخمین زد.

در این ویدئو تعیین زمان مناسب ارسال ایمیل با یک مثال واقعی توضیح داده شده است.