با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای دوره را مشاهده کنید.


خلاصه موضوعات ویدئو

در هر صنعت و حوزه‌‌ای، افراد مختلفی فعالیت دارند. هر یک از این افراد براساس آزمون و خطا، روش‌های مختلفی را برای موفقیت در کسب و کار خود مورد استفاده قرار می‌دهند. این روش‌ها و آزمون و خطاها Practice نام دارد.

روش‌ها و آزمون و خطاهایی که موجب موفقیت یک کسب و کار در برابر سایرین می‌شود Best Practice است. موضوع Best Practice به صورت کامل در ویدیو توضیح داده شده است.

افراد و کسب و کارها پس از مدتی برای موفقیت به استفاده از Best Practice ها روی می‌آورند. استفاده گسترده از Best Practice ها سبب مشخص شدن بایدها و نبایدهایی می‌شود که رعایت آن‌ها در موفقیت Best Practice ضروری و مهم است. این بایدها و نبایدها، استاندارد Standard های Best Practice است.

در SEO به جز مواردی که به صورت رسمی از طرف خود گوگل Google اعلام می‌شود سایر موارد جزء Practice ها و Best Practice ها است.

مواردی که به صورت هماهنگ با هم اتفاق می‌افتد موجب یک همبستگی Correlation می‌شوند. برای مثال تحقیقات نشان داده است که بعد از وقوع زلزله قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند. در همبستگی Correlation رابطه علت و معلولی مشخص نیست اما ارتباط بین دو موضوع مشخص است. اغلب قوانین SEO از نوع همبستگی Correlation است. موضوع همبستگی Correlation به صورت کامل در ویدیو توضیح داده شده است.