با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای دوره را مشاهده کنید.


پرسش و پاسخ شرکت‌کنندگان دوره

Time bounded یا زمانبندی در اهداف اسمارت، گفته شد که باید به کارفرما یک زمانبندی داده شود که کاملا درست اما زمان دقیقی که نمی‌توان داد پس باید بازه زمانی ارائه شود ولی این بازه زمانی هم باید بین دو عدد باشد که این دو عدد از کجا بدست می‌آید؟ از روی تجربه است؟

به این سوال پاسخ داده شده است ولی برای مشاهده پاسخ این پرسش،باید عضو دوره باشید و بسته شامل این جلسه را تهیه کرده باشید. پاسخ‌ها به صورت فایل صوتی، ویدئویی یا متنی هستند و اهمیت پرسش و پاسخ‌ها در بسیاری از موارد حتی از ویدئوهای آموزشی دوره هم بیشتر است! در واقع، مهمترین ویژگی دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال، همین پرسش و پاسخ‌ها است که با عضویت و تهیه بسته‌ها می‌توانید از آنها استفاده کنید.

خلاصه موضوعات ویدئو

اصلی‌ترین روایت بوم استراتژی محتوا Content strategy canvas مربوط به کریس لیک Chris Lake است. بخشی از بوم استراتژی محتوای کریس لیک به محتوای منتشر شده در گذشته اختصاص یافته که برخی از کسب و کارها مانند استارت‌آپ‌ها Startup آن را ندارند. به همین دلیل بوم استراتژی محتوای کریس لیک برای این منظور، نیاز به تغییر دارد. در این ویدئو تغییرات بوم استراتژی محتوای کریس لیک شرح داده شده است.

بوم استراتژی محتوا شامل موارد زیر است:
1-هدف گذاری 2-پرسونای مخاطب 3-تحلیل و پایش 4-محتوا 5-راهکار 6-دسترسی 7-شاخص‌ها و سنجش‌ها

اولین گام در تهیه بوم استراتژی محتوایی هدف‌گذاری است. هدف‌گذاری شامل موارد زیر است:
1-رضایت کارفرما 2-مدل هدف‌گذاری SMART 3-انتخاب مدل بازاریابی محتوایی 4-بودجه و صورت بندی مالی

پس از انتظارات کارفرما دومین گام در هدف‌گذاری، تبدیل انتظارات و اهداف کارفرما به اهداف قابل فهم برای کسب و کار Business است. برای این موضوع از روش هدف‌گذاری 5 بخشی SMART استفاده می‌شود.

S: Specific اهداف مشخص باشد.
M: Measurable اهداف قابل اندازه گیری باشد.
A: Actionable اهداف عملیاتی باشند.
R: Reachable اهداف قابل دستیابی باشد.
T: Time bounded رسیدن به اهداف دارای زمان مشخص باشد.
هر یک از 5 بخش فوق در حیطه مدل هدف‌گذاری SMART در هدف‌گذاری بوم استراتژی محتوا ، در ویدئو به طور مفصل شرح داده شده است.

پرسونای مخاطب شامل موارد زیر است:
1-مخاطب شناسی 2-لحن و تاچ پوینت محتوا (Tone of Voice) 3-فرمت محتوا

تحلیل و پایش مخاطب شامل موارد زیر است:
1-تحلیل وضعیت 2-ارزیابی نبودهای محتوایی 3-تحلیل رقبا 4-تحلیل شرایط بیرونی و درونی