با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای دوره را مشاهده کنید.


خلاصه موضوعات ویدئو

بودجه بندی از جمله مسائلی است که یک مدیر محتوا را از سایر بخش‌های سازمان جدا می‌کند. در اولین گام پیش از شروع تولید محتوا باید مسائل مالی و بودجه بندی بررسی و برآورد شود. پس از بررسی و برآورد باید بودجه مورد نیاز مشخص شود و به اطلاع مدیریت سازمان برسد. کتاب مدیریت مالی از مجموعه کتاب‌های همراه مدیران انتشارات آریانا قلم و از مجموعه کتاب‌های هاروارد یکی از منابع خوب برای آشنایی با بودجه بندی و مسائل مالی است. برای بودجه بندی از فرمول بازگشت سرمایه ROI استفاده می‌شود. در ویدئو نحوه محاسبه ROI به صورت کامل شرح داده شده است.