خلاصه موضوعات ویدئو

اگر کارفرما برای طراحی سایت خود اقدام به استخدام متخصصان و برنامه‌نویسان این حوزه در دفتر خود کند در حال استفاده از یک CMS نوع in-house است. معمولا این گروه تشکیل شده از یک متخصص front-end، متخصص Backend-end و یک آنالیزور کسب و کار است.

در سال 99 یک متخصص Front-end به‌صورت معمول حقوقی بین 4 تا 7 میلیون تومان داشته است که علاوه بر آن می‌توانست به‌صورت فریلنس درآمد ریالی و ارزی خود را تا ماهیانه 20 میلیون تومان و بیشتر افزایش دهد.

در سال 99 یک برنامه‌نویس Back-end به‌صورت معمول حقوقی بین 5 تا 10 میلیون تومان داشته است که علاوه بر آن می‌توانست به‌صورت فریلنس درآمد ریالی و ارزی خود را تا ماهیانه 20 میلیون تومان و بیشتر افزایش دهد.

برای داشتن یک تیم in-house بهتر است در ابتدا حداقل درآمد 17 ماه آنها یعنی حدود 250 میلیون تومان در فروردین سال 99 در نظر گرفته شود.