با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای دوره را مشاهده کنید.


خلاصه موضوعات ویدئو

با توجه به نیاز بخش بزرگی از بازار به یک نوع محتوای خاص، زیاد بودن فرآیندها و تغییرات گهگاه آنها برخی شرکت‌ها اقدام به تولید این نوع CMS کرده‌اند. برای مثال‌ CMS اختصاصی حوزه کسب و کار می‌توان از سیستم مدیریت محتوای ثبت نام، پرداخت ‌های مالی و مانند آن نام برد.