دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال

همراه در مسیر یادگیری

منوی دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال


مسیر و نقشه راه ما در بازاریابی دیجیتال

بعدی ماه اول : مبانی و مقدمه : بخش اول
در این ویدئو، که اولین ویدئوی دوره است، درباره مسیری که پیش روی ما در این دوره یک ساله است صحبت کردم. این ویدئو در روز اول فرورین 1399 با نام ویدئوی صفرِ دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال منتشر شد.
این ویدئو، یکی از ده‌ها ویدئویی است که در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال در دسترس شما قرار می‌گیرد. اگر عضو دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال باشید، به همۀ آنها دسترسی دارید.
همین حالا در «دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال» عضو شوید و به همۀ ویدئوهای آموزشی، منابع و مراجع و امکانات سایت دسترسی کامل پیدا کنید.

همین حـالا عضو می‌شوم!از قبل عضو هستم! وارد می‌شوم!
. . . . . . . . . . . . .


در این بخش، ویدئوهای توصیه شده که به این ویدئو مرتبط هستند نمایش داده می‌شود. برای این ویدئو، توصیۀ خاصی وجود ندارد. شاید بد نباشد سایر ویدئوهای این هفته را ببینید.